+420 596 237 619 info@solidlux.cz
Domů » Podmínky používání webových stránek

Podmínky používání webových stránek

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.solidlux.cz a www.solidlux.sk je společnost Aeroterm, a.s., se sídlem Střádalů 43, 718 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2316, IČ: 25855123 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel tímto vydává Podmínky pro užívání webových stránek (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu (dále jen „Uživatel“), která má v úmyslu užívat nebo užívá webové stránky Provozovatele. Tyto jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Způsob užívání webových stránek

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek  www.solidlux.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní Uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, měnit technické parametry nebo obsah stránek www.solidlux.cz nebo je jinak zneužívat
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů
  • využívat stránky pro rozesílání řetězových nebo nevyžádaných zpráv
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.solidlux.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky

Omezení odpovědnosti a správnost informací

Obsah internetových stránek www.solidlux.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.solidlux.cz.

Ochrana osobních údajů a dat

Přístup na tyto stránky nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to se souhlasem uživatele či na základě jiného právního základu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Externí odkazy

Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu. Mějte tedy na paměti, že Provozovatel neřídí ani neovlivňuje obsah takových webových stránek a neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Stejně tak nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost za webové stránky, přes které se dostanete na webové stránky Provozovatele, a které patří třetí straně.

Závěrečná ustanovení

Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Uživatel výše uvedené informace bere na vědomí a souhlasí s nimi. Podmínky užívání webových stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 1. 3. 2021.